Blodau Flowerssimply - Blodau rhoi yn sylach! Dosbarthu AM DDIM!

Yn Flowerssimply rydym am wneud eich profiad o roi blodau a rhoddion mor syml a hawdd â phosib. Rydym wedi cael gwared ar y pethau diangen fel y gallwch ddod o hyd i'r hyn sydd arnoch ei eisiau yn hawdd ac yn gyflym. Does dim mwy pleserus na rhoi blodau hardd ond nid yw pob blodyn yr un fath. Caiff rhai tuswau eu creu ar linellau masgynhyrchu gyda blodau eilradd; nid ydynt wedi'u dylunio a'u creu gan weithwyr proffesiynol.


Blodau, blodau pen blwydd, bloday sant ffolant, blodau dydd y mamau, blodau nadolig, dosbarthu blodau Cymru, dosbathu blodau y DU flowers, gwerthwyr blodau, gwerthwyr blodau Cymru, gwerthwyr blodau y DU, rhoddion, rhoddion dillad baban, rhoddion siocled, rhoddion hamperau bwyd a Gwin, hamperau bwyd a gwin, hamperau nadolig, anfonwch blodau, archebwch blodau, flowers.

Ynghylch Flowerssimply


Ynghylch Flowerssimply
  • Mae Flowerssimply yn eich darparu gyda’r blodau a’r anrhegion gorau gan brif fân-werthwyr blodau ac anrhegion ar-lein…oll yn yr un lle! Wedi gwneud gwaith ymchwil rydym wedi rhoi casgliad gwych o flodau, anrhegion a chynigion arbennig at ei gilydd er mwyn arbed y gwaith o chwilio amdanynt i chi.
  • Caiff Flowerssimply ei ddiweddaru’n wythnosol.  Os ydych yn galw heibio’n aml fe welwch y cynigion diweddaraf nad oedd ar ein safle ynghynt.  I arbed mwy o waith i chi, pam na wnewch chi gofrestru am ein cynigion a disgownts diweddaraf ac fe wnawn eu he-bostio atoch yn uniongyrchol! 

  • I sicrhau nad oes yna ddryswch mae’r holl brisiau a ddangosir yn cynnwys CLUDIANT SAFONOL*. Gall bod cyfle i ddewis dull amgen o gludiant am dâl ychwanegol, e.e. cludiant yr un dydd. Gall bod yn ddibynnol ar y cynnyrch a’r mân-werthwr.
  • Fel porth ar gyfer y cynnyrch a chynigion blodau gorau ar y we nid ydym yn derbyn archebion yn uniongyrchol, rydym yn eich rhoi mewn cysylltiad â phrif werthwyr blodau ar-lein a byddant yn prosesu eich archeb yn uniongyrchol.  Mae hyn yn ein galluogi i gynnig dewis eangach o flodau i chi yn ogystal â darparu cynigion hyrwyddol gan nifer o wahanol fân-werthwyr.

 


© Flowerssimply 2009 | Gwefan wedi’i Ddylunio gan: Paul Butler Design | Diogelwch a Preifatrwydd | Amodau a Thelerau | Map o’r Safle | |

SSL