Preifatrwydd & Diogelwch

Diogelwch

  • Mae Flowerssimply yn wefan ddiogel. Bob tro y byddwch yn agor tudalen ar y wefan sydd yn cynnwys neu’n gofyn am wybodaeth sensitif megis manylion eich cerdyn credyd, bydd clo yn ymddangos i nodi bod y safle yn un diogel. Gellir gwirio hyn drwy edrych ar nodweddion y dudalen drwy dde-glicio ar y dudalen a dewis "Properties". Bydd hyn yn gwirio bod y dudalen yn cael ei chynnal yn ddiogel gan Secure Trading, a’i bod wedi’i hamgryptio a bod ganddi dystysgrif diogelwch ddilys.
Get Safe Online
  • Nid fyddwn yn storio eich manylion talu o gwbl, nid yn ddigidol nac fel arall. Rydym yn cadw eich gwybodaeth at ddibenion archebu’n unig. Caiff taliadau eu hawdurdodi gan ddefnyddio system prosesu cardiau credyd amser real a ddarperir gan Secure Trading. Nid ydym yn storio eich manylion talu ar ôl i ni brosesu’ch taliad.
Secure payments with Secure Trading
  • Mae ein tudalennau’n cael eu diogelu gan ddefnyddio technoleg amgryptio 128-bit gan gyflenwr tystysgrif diogelwch blaengar COMODO sy’n defnyddio safonau diogelwch Haen Socedi Diogel (SSL). Mae SSL yn amgryptio eich gwybodaeth bersonol ac mae eich holl fanylion yn cael eu diogelu gan dechnoleg amgryptio bwerus SSL. Mae SSL yn amgryptio eich rhif cerdyn credyd, eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a’r cyfrinair wrth iddynt deithio drwy’r Rhyngrwyd, fel na all unrhyw un arall eu darllen heblaw am y gweinydd diogel. Mae hyn yn rhoi profiad archebu ar-lein diogel a saff i’r holl gwsmeriaid.
Comodo protecting your personal information and transactions

Preifatrwydd

  • Rydym yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn amdanoch yn gyfreithiol (yn unol â Deddf Diogelu Data 1998).
  • Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch am ddau reswm: yn gyntaf, i broses eich archeb ac yn ail, i roi’r gwasanaeth gorau posibl. Mae’r math o wybodaeth y byddwn yn ei gasglu amdanoch yn cynnwys: eich enw, eich cyfeiriad, eich rhifau ffôn a’ch cyfeiriad e-bost.
  • Ni fyddir yn gwerthu, cyfnewid, trosglwyddo, na rhoi eich manylion personol i unrhyw drydydd parti pa beth bynnag heb eich caniatâd, heblaw at y diben penodol o ddosbarthu’r cynhyrchion a brynwyd”.
  • Gallwch wirio pa wybodaeth sydd gennym amdanoch drwy anfon e-bost atom. Os dewch o hyd i unrhyw wallau byddwn yn eu dileu neu’n eu cywiro ar unwaith. Bydd y wybodaeth bersonol sydd gennym yn cael ei chadw’n ddiogel yn unol â’n polisi diogelwch mewnol a’r gyfraith.

© Flowerssimply 2009 | Gwefan wedi’i Ddylunio gan: Paul Butler Design | Diogelwch a Preifatrwydd | Amodau a Thelerau | Map o’r Safle | |

SSL