Blodau - Flowerssimply Dosbarthu Blodau a Anrhegion y Cymru ac yn y DU. Dosbarthu AM DDIM!;


Blodau - MAE siaradwyr Cymraeg rwan yn gallu prynu blodau hardd a lliwgar ar-lein! Blodau, dosbarthu blodau y Cymru, dosbarthu blodau y gogledd Cymru, dosbarthu blodau y de Cymru, dosbarthu blodau y Cymru am ddim, gwerthwyr blodau y Cymru, gwerthwyr blodau y gogledd Cymru, gwerthwyr blodau y de Cymru, gwerthwyr blodau proffesiynol y DU, anfonwch blodau y Cymru, anfonwch anrhegion y Cymru.

Dosbarthu


Dyddiau Dosbarthu – Archebu Blodau yn y Deurnas Unedig


Fel porth ar gyfer y cynnyrch a chynigion blodau gorau ar y we nid ydym yn derbyn archebion yn uniongyrchol, rydym yn eich rhoi mewn cysylltiad â phrif werthwyr blodau a manwerthwyr rhoddion ar-lein a byddant yn prosesu eich archeb yn uniongyrchol.  Mae hyn yn ein galluogi i gynnig dewis eangach o flodau i chi yn ogystal â darparu cynigion hyrwyddol gan nifer o wahanol fân-werthwyr.

 


I weld gwybodaeth fanwl am y danfoniad, ewch ir adran ddanfon or manwerthwyr rydych yn prynu eich blodau a rhoddion ganddynt.

 


Mae’r holl brisiau a ddangosir ar gyfer y blodau a’r rhoddion ar y safle yn cynnwys CLUDIANT SAFONOL. Gall bod cyfle i ddewis dull amgen o gludiant am dâl ychwanegol, e.e. cludiant yr un dydd. Gall bod yn ddibynnol ar y cynnyrch a’r mân-werthwr.

 O fewn y DU, gallwn ddosbarthu i’r gwledydd canlynol. Rhowch glec ar ddolen i bori yn ôl sir:

Lloger | Gogledd Iwerddon | yr Alban | Cymru


Ar yn ail, rydym yn dosbarthu i’r codau post canlynol:

AB | AL | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BD | BH | BL | BN | BR | BS | BT | CA | CB | CF | Ch | CM | CO | CR | CT | CV | CW | DA | DD | DE | DG | DH | DL | DN | DT | DY | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EC | EH | EN | EX | FK | FY | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | GL | GU | GY | HA | HD | HG | HP | HR | HS | HU | HX | IG | IM | IP | IV | KA | KT | KW | KY | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L9 | LA | LD | LE | LL | LN | LS | LU | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | ME | MK | ML | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NE | NG | NN | NP | NR | NW | OL | OX | PA | PE | PH | PL | PO | PR | RG | RH | RM | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SE | SG | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SR | SS | ST | SW | SY | TA | TD | TF | TN | TQ | TR | TS | TW | UB | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WC | WD | WF | WN | WR | WS | WV | YO | ZE

© Flowerssimply 2009 | Gwefan wedi’i Ddylunio gan: Paul Butler Design | Diogelwch a Preifatrwydd | Amodau a Thelerau | Map o’r Safle | |

SSL