Blodau - Enillwch Dusw Hardd


Win a Bouquet!

Eich Manylion
Teitl:
Enw Blaen:
Cyfenw:
Cyfeiriad 1:
Cyfeiriad 2:
Tref/Dinas:
Côd Post:
Rhif ffôn cyswllt:
E-bost:
 
Hoffwn dderbyn e-bostiau ynghylch cynigion arbennig

Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am gynigion arbennig gan www.flowerssimply.com a byddwn yn rhoi eich enw yn ein cystadleuaeth am ddim i ennill tusw gwerth £35. Wedi i chi danysgrifio bydd eich enw yn cael ei gofrestru ym mhob un o gystadlaethau Flowerssimply cyhyd â´ch bod yn aros ar ein rhestr bostio. Rydym yn addo peidio ag anfon post sgrwtsh atoch na datgelu eich gwybodaeth i drydydd parti preifatrwydd.


Amodau a Thelerau Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth mae´n rhaid eich bod yn 18 oed neu´n hŷn ac yn byw yn y DU. Nid oes rhaid i chi brynu rhywbeth. Rhaid derbyn enwau erbyn 31 Rhafyr 2010. Bydd enw´r enillydd yn cael ei ddewis ar hap a bydd yn cael ei hysbysu erbyn 7 mis Ionawr 2011. Y wobr yw tusw o flodau ffres gwerth £35 i´w ddosbarthu i unrhyw un o´ch dewis ar dir mawr y DU ac Gogledd Iwerddon. Ni ellir ei amnewid am arian. Hyrwyddwr: Flowerssimply, Tŷ Gilfach, Cwm Pennant, Garndolbenmaen, Gwynedd LL51 9AX.

The Prize Finder - UK Competitions Competitors Companion Loquax Competitions Free UK Stuff


© Flowerssimply 2009 | Gwefan wedi’i Ddylunio gan: Paul Butler Design | Diogelwch a Preifatrwydd | Amodau a Thelerau | Map o’r Safle | |

SSL