Gofalu am Flodau


How to care for your flowers

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich blodau hardd yn ffynnu:


Wedi iddynt gyrraedd...

 • Agorwch eich blodau’n ofalus cyn gynted â phosibl.
 • Os byddwch yn derbyn tusw wedi’i glymu â llaw gadewch y cwlwm o amgylch y coesau er mwyn cynnal y siâp.
 • Torrwch 3cm oddi ar bob coes ar ongl o 45 gradd gan ddefnyddio cyllell finiog. Gellir defnyddio siswrn ond nid ydynt cystal ar gyfer y blodau gan eu bod yn pylu’r coesau a gall hynny eu hatal rhag amsugno dŵr.
 • Tynnwch y dail sy’n is na lefel y dŵr oherwydd byddant yn pydru ac yn achosi bacteria a fydd yn lladd y blodau.
 • Trefnwch eich tusw mewn fâs lân wedi’i llenwi â dŵr claear a bwyd blodau.
 • Os byddwch yn derbyn trefniant blodau mewn blocyn oasis, dyfriwch y blocyn gyda thoddiant bwyd blodau ac yna’i gadw’n llaith drwy ei ddyfrio bob 2-3 diwrnod.

Cofiwch…

 • Sicrhau bod eich fasys yn lân – defnyddiwch gannydd neu lanhawr priodol.
 • Defnyddiwch ddŵr claear, ffres gan ei fod yn cynnwys llai o ocsigen, ac felly’n lleihau’r risg o swigod aer yn y coesau a all atal y blodau rhag amsugno dŵr.
 • Defnyddiwch y pecyn o fwyd blodau wedi’u torri gan y bydd yn atal bacteria rhag tyfu yn y dŵr ac yn bwydo eich blodau ac yn eu hamddiffyn.
 • Gosodwch eich blodau mewn lle oer oddi wrth wres, drafft a golau’r haul.
 • Sicrhewch nad yw eich blodau ger ffrwythau neu lysiau gan eu bod yn rhyddhau nwy ethylen sy’n effeithio ar y blodau ffres.

Peidiwch ag anghofio…

 • Tynnu’r paill oddi ar y lilis.
 • Gwirio lefel y dŵr yn y fâs yn rheolaidd ac ychwanegu dŵr ffres. Os yw’n bosibl, byddai ei newid yn ddyddiol yn estyn oes eich blodau.
 • Torrwch y coesau unwaith yn rhagor ar ôl wythnos, gan y bydd hyn yn eu helpu i amsugno dŵr.
 • Tynnwch unrhyw flodau sy’n dangos arwyddion o wywo neu bylu.

© Flowerssimply 2009 | Gwefan wedi’i Ddylunio gan: Paul Butler Design | Diogelwch a Preifatrwydd | Amodau a Thelerau | Map o’r Safle | |

SSL