News/PR Articles (13)

Articles and links to what's news at Flowerssimply and in the Floristry Industry.

Thats News: "Flowerssimply yn lansio gwefan flodau e-fasnach Gymraeg gyntaf"

Thats News: "Flowerssimply yn lansio gwefan flodau e-fasnach Gymraeg gyntaf"

Thats News:Welsh Press Release - Flowerssimply yn lansio gwefan flodau e-fasnach Gymraeg gyntaf
http://www.thatsnews.blogspot.com/
UKPRwire: "First Welsh Language Flower Site Launched by Flowerssimply" UKPRwire: "First Welsh Language Flower Site Launched by Flowerssimply"
Flowerssimply the newly launched online flower company set up by ex Guinness marketer Marie Vahey has today launched the first large ecommerce flower site in Welsh as well as English.
http://www.ukprwire.com/
"First Welsh Language Flower Site Launched by Flowerssimply!" "First Welsh Language Flower Site Launched by Flowerssimply!"
Flowerssimply the newly launched online flower company set up by ex Guinness marketer Marie Vahey has today launched the first large ecommerce flower site in Welsh as well as English. Flowerssimply whose objective was to launch a site that was clear, simple and uncomplicated identified that none of the large online relay flower companies or high street retailers provided a Welsh language version of their flower websites. Commenting on the launch, Marie Vahey Flowerssimply’s owner said: “Having moved to Snowdonia National Park two years ago and with a love of flowers, a background in marketing and a partner who is an IT consultant, launching an online flower company seemed a natural thing to do. “I wanted the site to be different so I removed all the clutter and made it as clear as possible with large, high quality images so that people can see what they are buying easily. Living in an area where Welsh is the first language, the fact that none of the large flower companies had Welsh language websites amazed me so I decided I wanted to be the first to provide one!” Shirley Jones - Senior Business Information Officer from Business Eye who has provided start up support to Flowerssimply stated "it’s great to see that with entrepreneurship & flair a business with so much scope & demand can be run from such a scenic, rural location!” The company has also been assisted by Gwynedd Council, Mentor Môn and the Welsh Language Board. Flowerssimply will be providing same day delivery of flowers through local florists across Wales and across the rest of the UK. Visit www.flowerssimply.com for your chance to ‘Win a Beautiful Bouquet of Flowers’.
http://www.free-press-release.com/
"Flowerssimply yn lansio gwefan flodau e-fasnach Gymraeg gyntaf" - Free-Press-Release.com "Flowerssimply yn lansio gwefan flodau e-fasnach Gymraeg gyntaf" - Free-Press-Release.com
Flowerssimply/cymraeg wedi lansio’r wefan flodau e-fasnach fawr gyntaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Flowerssimply, y cwmni blodau ar-lein newydd ei lansio a sefydlwyd gan gyn swyddog marchnata Guinness, Marie Vahey heddiw wedi lansio’r wefan flodau e-fasnach fawr gyntaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Sylwodd Flowerssimply, a oedd â’r nod o lansio gwefan sy’n glir, yn syml ac yn hawdd, nad oedd gan y cwmnïau gwerthu blodau ar-lein mawr na’r manwerthwyr stryd fawr, fersiwn Gymraeg o’u gwefannau blodau. Wrth siarad ynghylch y lansiad, meddai perchennog Flowerssimlpy, Marie Vahey: “Wedi symud i Barc Cenedlaethol Eryri ddwy flynedd yn ôl ac yn dwlu ar flodau, ynghyd â chefndir mewn marchnata a phartner sy’n ymgynghorydd TG, roedd lansio cwmni blodau ar-lein yn ymddangos fel y peth naturiol i’w wneud. “Roeddwn am i’r wefan fod yn wahanol felly roeddwn am ei chadw’n syml ac mor glir â phosibl gyda delweddau mawr o ansawdd uchel fel y gall pobl weld yn hawdd beth maent yn ei brynu. Yn byw mewn ardal lle mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf, roedd gweld nad oedd gan gwmnïau blodau mawr wefannau Cymraeg yn fy synnu, felly penderfynais fod y cyntaf i ddarparu un!” Yn ôl Shirley Jones – Uwch Swyddog Gwybodaeth Busnes Llygad Busnes, a ddarparodd gefnogaeth wrth sefydlu Flowerssimply "mae’n wych gweld o ddefnyddio entrepreneuriaeth a dawn naturiol y gellir gweithredu busnes sydd â chymaint o gwmpas a galw amdano o leoliad gwledig a hardd!” Cefnogwyd y cwmni gan Gyngor Gwynedd, Menter Môn a Bwrdd yr Iaith Gymraeg hefyd. Bydd Flowerssimply yn dosbarthu blodau ar yr un diwrnod drwy werthwyr blodau lleol ledled Cymru, gweddill y DU ac yn rhyngwladol. Ewch i www.flowerssimply.com/cymraeg am eich cyfle i ‘Ennill Tusw Hyfryd o Flodau’.
http://www.free-press-release.com

Pages: 1 |
2
 Previous  Next

Back to the Resources page



Facebook Twitter By Copyright © 2014 Flowerssimply| Web Design by Paul Butler Design | Security & Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Resources | Link to us | FAQ | Flowerssimply RSS News Feed | Send to a Friend